"Her Toplantı Bir Proje"

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Katılımcı yöntemlerle hazırlanan Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011-2015 Stratejik Planı’nda Ajansın vizyonu, “Bölge potansiyelini ortaya çıkaran ve dünyaya tanıtan, aktif işbirliği ağları oluşturarak bölge dinamizmine yön veren, yönetişim mekanizmaları ile karar alma süreçlerine katılımı sağlayan, donanımlı uzman kadrosu ve kalite anlayışıyla bölge kalkınmasına hız kazandıran öncü bir Kalkınma Ajansı olmak” olarak belirlenmiştir. 

Bu vizyonun gerçekleştirilmesinde, Ajansın misyonu; Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için; kamu kesimi, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirerek bölgede ortak kalkınma bilincini yükseltmek, katılımcı ve stratejik bir yaklaşımla bölgesel kalkınma planlarını hazırlamak ve etkin bir şekilde uygulamak, yerel kapasiteyi güçlendirmek ve üretkenliği artırmak, yatırım ortamını iyileştirerek bölgenin çekiciliğini ve rekabet gücünü yükseltmektir.


Nisan 2013

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 01-02-03-04-05-06-07-08 Nisan 2013 tarihlerinde, tam 8 gün boyunca bizlerleydi.

Proje Yönetimi eğitimlerini salonlarımızda alan ajansa, Turkuaz Toplantı Salonları'na duyduğu ilgi ve güvenden ötürü teşekkür ederiz.