"Her Toplantı Bir Proje"

Engin Durmaz-Developer/Roche

Bu salonlarda tekrar eğitim almayı isterim.