"Her Toplantı Bir Proje"

Özlem Çiçekler/ERGO Türkiye Sigorta A.Ş.

 Özellikle bayan WC'de, ihtiyaçlar ön görülerek konulan malzemeler için çok teşekkürler.