"Her Toplantı Bir Proje"

Mutlu Saruhan-Genel Müdür/SRN Sigorta Brokerliği

Yaratılan güzel ortam için teşekkür ederim.